जुने फेरफार नोंदवही, Online Ferfar Download, फेरफार उतारा

जुने फेरफार नोंदवही

मित्रांनो कोणत्याही जमिनीचा ताबा कोणाकडून कोणाकडे कशाप्रकारे गेला त्याच्या सर्व नोंदी जुने फेरफार नोंदवही किंवा फेरफार उतारा या मध्ये असतात. 7/12 किंवा 8 अ या उताऱ्यांवर या नोंदी आपल्याला पाहायला मिळत नाहीत. त्यामुळे 7/12 किंवा 8 अ पेक्षाही Ferfar utara महत्त्वाचा असतो. मित्रांनो या लेखांमध्ये आपण आपले जुने फेरफार नोंदवही, फेरफार उतारा किंवा ई-फेरफार कसे … Read more